παιδι

Μετά τις 19 Αυγούστου οι δηλώσεις αποθεμάτων των οινοποιείων

Λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαίων αλλαγών στη βάση του ΥπΑΑΤ η
ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων αποθεμάτων των οινοποιείων δεν θα είναι δυνατή πριν την 19η Αυγούστου 2019, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχνω Ποτών.

Η ηλεκτρονική κατάθεση πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων» η οποία εξυπηρετεί:

  • Τους Οινοποιούς- Εμπόρους
  • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ)
  • Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε.)
  • Την Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπ.Α.Α.Τ.