Μεταποίηση: Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 – Εγκρίθηκαν τα ποσά για την πληρωμή των δικαιούχων

Εγκρίθηκαν τα ποσά για την πληρωμή των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στη Δράση 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα:

  • για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» εγκρίθηκε το ποσό των 40 εκατ. €
  • για τη δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» εγκρίθηκε το ποσό των 8,5 εκατ. €

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η πληρωμή των δικαιούχων.