μεταποιηση

Μεταποίηση|Μέτρο 4.2 – Ένταξη όλων των επενδυτικών προτάσεων στην Αττική

Την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων στο Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» της Περιφέρειας Αττικής, λόγω αύξησης των πόρων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στο αρχικό ποσό ύψους 3.720.000 ευρώ θα προστεθούν επιπλέον 1,8 εκατ. € για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στο Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, επιτρέποντας την ένταξη όλων των επενδυτικών προτάσεων που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση.