μεταποιηση

Μεταποίηση | Υπομέτρο 4.2: 6μηνη παράταση στην αίτηση πρώτης πληρωμής

Παράταση για την υποβολή της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 9η τροποποίηση της ΥΑ 593/2017 δίνεται οριζόντια παράταση της καταληκτικής  προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων για την 31-10-2021.