Γουρούνια

Μέτρα για την ανάγκη μείωσης της συστηματικής κοπής της ουράς των χοίρων

Με σκοπό να εξασφαλιστεί, σταδιακά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εκτροφή χοίρων με ακέραιη ουρά σε όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις χοίρων της πατρίδας μας που διαθέτουν πάνω από 10 χοιρομητέρες υπογράφει σήμερα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση σύμφωνα με τη σύσταση 2016/336/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ορίζονται δείκτες καλής διαβίωσης για την αξιολόγηση των κινδύνων δαγκώματος της ουράς των ζώων.

Το δάγκωμα της ουράς που παρατηρείται μεταξύ των χοίρων είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβληµα το οποίο οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καθαρού και επαρκούς χώρου στάβλισης, καλών συνθηκών διαβίωσης, καλής διατροφής, υλικών απασχόλησης καθώς και στην κακή κατάσταση της υγείας των ζώων που επιφέρει καταπόνηση και τους προκαλεί εκνευρισμό.

Η βελτιστοποίηση των παραπάνω παραγόντων – κλειδιών μειώνει το δάγκωμα της ουράς και απομακρύνει την ανάγκη για μερική κοπή της ουράς των χοίρων.