Μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά ζώων τους θερινούς μήνες

Τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων τους θερινούς μήνες (πυκνότητα φόρτωσης, επίπεδα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας των θαλάμων των μεταφορικών μέσων, τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων ταξιδίου και διαστημάτων σίτισης και ποτίσματος των ζώων, τήρηση συνθηκών εξαερισμού, απόσταση οροφής από την κεφαλή των ζώων κλπ.) περιέχονται σε έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας εδώ.