καροτο

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Κατά 28 εκατ. € μειώθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός

Τροποποιήσεις και ανακλήσεις ενταγμένων πράξεων οδήγησαν τελικά σε μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ο νέος προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας ανέρχεται πλέον σε 194,4 εκατ. € μειωμένος κατά 28,6 εκατ. € σε σχέση με τον αρχικά καθορισμένο προϋπολογισμό (223 εκατ. €)