γεωπονοι-ασθενειες

Μέτρο 11 – Βιολογικές καλλιέργειες: Ολοκλήρωση ελέγχων για συμβάσεις με συμβούλους – Δυνατότητα διορθώσεων

Αναρτήθηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο.

Οι παραγωγοί μπορούν διορθώσουν σφάλματα με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και να κάνουν ενδεχόμενες διορθώσεις στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.