γεωργια τρακτερ

Μέτρο 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες: Σημαντική μείωση στον αρχικό προϋπολογισμό

Τροποποιήσεις και ανακλήσεις ενταγμένων πράξεων, καθώς και ψαλίδισμα των πληρωμών για ενταγμένους βιοκαλλιεργητές, οδήγησαν σε μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού που είχε αρχικά προσδιοριστεί (1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων) για το Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η μείωση του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 43,4 εκατ. € και συνεπώς ο νέος προϋπολογισμός που προκύπτει από την εν λόγω μείωση ανέρχεται πλέον στα 179,7 εκατ. €.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 223 εκατ. €.