Μέτρο 13 «Εξισωτική αποζημίωση»: Καταβολή ενισχύσεων – 2η πληρωμή εκκαθάρισης

Καταβάλλεται σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» η γνωστή Εξισωτική Αποζημίωση για τις αιτήσεις 2018.

Τα ποσά, σταδιακά θα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το συνολικό πόσο και για τα δυο υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε περίπου10,4 εκατ. ευρώ και αφορά 15.700 δικαιούχους.

Το ποσό που καταβάλλεται αφορά σε :

  • συμπληρωματική πληρωμή μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών,
  • συμπληρωματική πληρωμή μετά τις διορθωτικές ενέργειες επιλεξιμότητας,
  • στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης για τους δικαιούχους που ήταν δεσμευμένοι στην 1η πληρωμή του Δεκεμβρίου

Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 7,8 εκατ. € σε 9.214 δικαιούχους ενώ για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 2,5 εκατ. € σε 6.486 δικαιούχους.

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής από τις 02.05.2019 έως και την 15.05.2019, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).

Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
  • στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και
  • στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540) , το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τις σχετικές πληρωμές και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη». Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εδώ. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014 – 2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό πρόσβασης.