ελαιωνας-ελαια

Μέτρο 21 – Οικονομική στήριξη ελαιοπαραγωγών: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με τις ποικιλίες ελαιώνων

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τις ποικιλίες ελαιώνων που αφορούν ελιές ελαιοποιήσιμες ή διπλής κατεύθυνσης και οι οποίες δεν εμφανίζονταν ως επιλέξιμες στο πληροφοριακό σύστημα του Μέτρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι παραγωγοί που είχαν πρόβλημα στο επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο για το Μέτρο -ελαιώνες για παραγωγή ελαιολάδου – διπλής κατεύθυνσης- να υποβάλλουν νέα αίτηση επιλέγοντας ¨Νέα εγγραφή”  ώστε να υπολογιστεί εκ νέου η επιλέξιμη έκταση και η σχετική κλάση.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγούς όλης της χώρας οι οποίοι έχουν στη νόμιμη κατοχή τους αγροτεμάχια με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης , όπως αυτή προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Το Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα είναι ανοικτό έως τις 27 Νοεμβρίου 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησή σας στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr