δασος-ξυλεια-βιομαζα

Μέτρο 221 – Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών: Σημαντική μείωση των κυρώσεων

Μείωση των κυρώσεων προβλέπει η τροποποίηση της απόφασης για το Μέτρο 221 «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι επιβαλλόμενες κυρώσεις με τη νέα απόφαση γίνονται πιο αναλογικές και ορθολογικές για τους δικαιούχους του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση μειώνονται σημαντικά οι κυρώσεις για την πυκνότητα φύτευσης, του ελάχιστου ορίου έκτασης της επένδυσης και της μονομερούς διακοπής (έως και 75%).