τρακτερ-παρελκωμενα

Μέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης: Συνέχεια παρατάσεων…

Νέα παράταση επίκειται για το Μέτρο 4.1 τόσο στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στις ΔΑΟΚ  για θεώρηση όσο και της ημερομηνίας οριστικοποίησης πρώτου και δευτέρου σταδίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής στις ΔΑΟΚ δικαιολογητικών για θεώρηση είναι μέχρι στιγμής η 18η Ιουνίου 2018, του δευτέρου σταδίου της αίτησης η 5η Ιουλίου 2018 και του φυσικού φακέλου η 20η Ιουλίου 2018.

Η τακτική των συνεχών παρατάσεων που εφαρμόζεται σχεδόν στο σύνολο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση καταβολής των ποσών στους δικαιούχους αγρότες.