Μέτρο 9: Νέες ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων

Οι παρατάσεις, που πλέον αποτελούν τον κανόνα για όλα τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» κατά 5 μήνες (!).

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία για το Μέτρο 9 έληγε στις 7 Μαΐου 2018.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση,  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης παρατείνεται  έως και την 1η Οκτωβρίου 2018.