λαικη-φρουτα-αγροτες

Μέτρο 9: «Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών» – Απαραίτητα τα τιμολόγια ανά παραγωγό

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών πραγματοποιείται μέσω του Μέτρου 9: «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών».

Το ποσό στήριξης χορηγείται σε ετήσια βάση για 5 χρόνια και το ύψος του εξαρτάται από τη συνολική εμπορεύσιμη αξία των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών. Η ετήσια στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.

Ο υπολογισμός του ποσού στήριξης

Όπως αναφερθηκε παραπάνω το ποσό στήριξης εξαρτάται από την αξία παραγωγής των προϊόντων και καταβάλλεται ανά έτος ως εξής:

  • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί το 2ο έτος
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί το 3ο έτος
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί το 4ο έτος
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί το 5ο έτος

Πως υπολογίζεται το ποσό στήριξης για το 1ο έτος- Απαραίτητα τα τιμολόγια ανά παραγωγό

Για τον υπολογισμό της α΄ δόσης πληρωμής της ομάδας παραγωγών ή της οργάνωσης παραγωγών, η αξία παραγωγής υπολογίζεται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια 3 ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα τιμολόγια και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

3 μήνες παράταση…και βλέπουμε

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο 9 έχει λάβει μέχρι στιγμής δυο παρατάσεις – συνολικά 3 μήνες παράταση! – , με την τελευταία να έχει οριστεί στις 10 Αυγούστου 2018. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 7 Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής των Αιτήσεων εδώ.