Μέτρο πρώιμης συγκομιδής: Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου – Το ποσοστό κάλυψης κόστους και απώλειας εισοδήματος

Έως αύριο, 30 Ιουνίου 2020, θα μπορούν να προσέρχονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ για την υποβολή της αίτησης όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Πρώιμη συγκομιδή είναι η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση – χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών – των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει  στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής σε ολόκληρα όμως αμπελοτεμάχια, ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Η ελάχιστη έκταση του αμπελοτεμαχίου πρέπει να είναι 1 στρέμμα, ο παραγωγός να μην έχει παράνομες εκτάσεις και το αμπελοτεμάχιο να έχει φυτευθεί πριν από το έτος 2017.

Η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 % το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και την φυτεμένη ποικιλία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
  2. Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2020
  3. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας
  5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
  6. Δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον των 2 προηγούμενων χρόνων της υποβολής της αίτησης (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)

Διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής και υποβολή αίτησης πληρωμής

Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) για τις αμπελοοινικές περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης έως τις 31 Ιουλίου 2020

β) για τις υπόλοιπες αμπελοοινικές περιοχές της χώρας έως τις 14 Αυγούστου 2020

Οι δικαιούχοι ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για την ημερομηνία εκτέλεσης της πρώιμης συγκομιδής και υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στις αρμόδιες ΔΑΟΚ το αργότερο εντός τριών ημερών από τις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες.

Στη συνέχεια οι Δ.Α.Ο.Κ. οφείλουν να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο για την ορθότητα εφαρμογής εντός τριών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου στη Απόφαση εδώ.