χαρτες-δασικοι

Μέχρι 26 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για τις 100 θέσεις δασολόγων & δασοπόνων

Στις 26 Οκτωβρίου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 100 ατόµων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα εδώ.