νησια

Μικρά νησιά Αιγαίου: Για ποιες καλλιέργειες χορηγείται επιπλέον οικονομική στήριξη

Για τη συνέχιση και ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, επιπλέον της βασικής ενίσχυσης και των συνδεδεμένων ενισχύσεων χορηγούνται είτε σε όλα τα νησιά είτε σε συγκεκριμένα, οικονομικές ενισχύσεις, που ονομάζονται ειδικά μέτρα στήριξης, για τις παρακάτω καλλιέργειες:

 1. Δαμάσκηνα Σκοπέλου
 2. Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι
 3. Αμπελοοινικός τομέας
 4. Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων
 5. Γεώμηλα
 6. Τοματάκι Σαντορίνης
 7. Αγκινάρα Τήνου
 8. Εσπεριδοειδή
 9. Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου.
 10. Κριθάρι Λήμνου
 11. Παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την παραγωγή γιαούρτης

Ποσά ενισχύσεων

Ειδικότερα, για κάθε καλλιέργεια και βάση συγκεκριμένων κριτηρίων χορηγούνται τα παρακάτω ποσά ενίσχυσης:

Δαμάσκηνα Σκοπέλου: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου στη νήσο Σκόπελο.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 €/στρ. με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο το ένα στρέμμα, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα 80 και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 0,5 στρέμμα.


Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού και βρώσιμου λαθουριού στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους και φάβας στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 €/στρ.


Αμπελοοινικός τομέας: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για τον αμπελοοινικό τομέα σε όλα τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 70 €/στρ. αμπελώνων.


Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους.

Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε 14,5 €/στρ..


Γεώμηλα: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια γεώμηλων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 60 €/στρ.. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα.


Τοματάκι Σαντορίνης: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργειας του τοματακιού στη νήσο Σαντορίνη.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 70 €/στρ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 στρέμμα.


Αγκινάρα Τήνου: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια Αγκινάρας Τήνου στο νησί της Τήνου.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 €/στρ.. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 στρ..


Εσπεριδοειδή: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος και Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου και Ρόδου.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 €/στρ.. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 στρ., με ελάχιστο αριθμό 200 δένδρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια.


Μαστίχας Χίου: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου στο νησί της Χίου.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 11,5 € ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση. Καθαρή μαστίχα νοείται η ποσότητα της μαστίχας που παραδίδεται χωρίς ξένες ύλες ανεξαρτήτως ποιοτικής κατηγορίας.


Κριθάρι Λήμνου: Χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την καλλιέργειας κριθαριού στη Λήμνο.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 5€/στρ.. Η ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο ορίζεται σε 1 στρ.


Παραγωγή γάλακτος: Χορηγείται ενίσχυση ανά τόνο παραγόμενου και παραδιδόμενου γάλακτος σε τοπικές μεταποιητικές μονάδες των μικρών νησιών Αιγαίου, για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την παραγωγή γιαούρτης.

Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος του γάλακτος καθορίζεται ετησίως: α) μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό γάλα, β) μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αίγειο γάλα και γ) μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα.