στατιστικη διαγραμμα

Μικρές διακυμάνσεις στους Δείκτες Τιμών Εισροών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Μικρές διακυμάνσεις σημείωσαν οι Δεικτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, σύμφωνα με
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των στοιχείων του Σεπτεμβρίου 2018 με τα αντίστοιχα του Σεπτεμβρίου 2017.

Αντίθετα ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Μείωση σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 κατά 1,1% , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2018 με τον Σεπτέμβριο 2017.

Ωστόσο, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8% .

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών
στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)