Μικρή αύξηση στα αποθέματα οίνου

Τον όγκο των αποθεμάτων οίνου, ανακοίνωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αποθέματα οίνου με απογραφή 31 Ιουλίου 2017 ανέρχονται σε 1.423.402 hl και παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση κατά 3,82 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2016 (1.371.071 hl).

Τα αποθέματα οίνου με απογραφή 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι αυξημένα επίσης κατά 3,32% και σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας 5 ετίας.

Χωρίς ιδιαίτερη σημασία είναι και οι μεταβολές που παρουσιάζουν και οι υποκατηγορίες των αποθεμάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακοί, Χωρίς ΓΕ, Γλεύκη), οι οποίες κατ ΄αναλογία ακολουθούν μικρή αύξηση ως προς τον όγκο τους από 2%-4%.