καρυδια

Μικρή αύξηση στη συνδεδεμένη ενίσχυση καρπών με κέλυφος – Σύγκριση με προηγούμενα χρόνια

Με 10,22 €/στρ. ενισχύθηκαν οι παραγωγοί καρπών με κέλυφος (αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά) μέσω της συνδεδεμένης στήριξης για το έτος 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2019, η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των καρπών με κέλυφος ήταν στα 9,64 €/στρ. το 2018 είχε καθοριστεί  στα 10,7 €/στρ. ενώ το 2017 ανήλθε στα 12,6 €/στρ.