μικροβια-εργαστηριο

Ημερίδα: Μικροβιολογικοί κίνδυνοι χωρίς σύνορα: Σύγχρονες τάσεις μετάδοσής τους στα τρόφιμα

16 Δεκεμβρίου 2014 – Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα : «Μικροβιολογικοί κίνδυνοι χωρίς σύνορα: Σύγχρονες τάσεις μετάδοσής τους στα τρόφιμα», την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 09.00 π.μ., στην Aθήνα, στο Ξενοδοχείο ΟΣKΑΡ, Φιλαδελφείας 25 & Σάμου.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής τόσο του ΕΦΕΤ όσο και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το Έβδομο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με τίτλο : Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (PROMISE).

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ασφαλούς διακίνησης και προμήθειας τροφίμων στα κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας του ευρωπαίου καταναλωτή από την μετάδοση μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα.

Για το λόγο αυτό οι άγνωστες ή υποτιμημένες οδοί μετάδοσης των μικροβιολογικών παθογόνων παραγόντων στα τρόφιμα, η αποσαφήνιση των επιπτώσεων ορισμένων χαρακτηριστικών αυτών των παραγόντων και η ενιαία ερμηνεία και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν περιστατικά μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων αποτελούν θέματα που διερευνά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις επιστημονικές προοπτικές και εξελίξεις για τον προσδιορισμό των οδών μετάδοσης ων μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις αρμόδιες εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων θα καλύψουν αυτή τη θεματολογία.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα υπάρχει μετάφραση.

Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση registration@efet.gr συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής (Αρχείο 3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30 – 09:00 Υποδοχή προσκεκλημένων – Εγγραφή

09:00 – 09:15 Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. ΕΦΕΤ

09:15 – 09:30 Εισαγωγή για το ερευνητικό πρόγραμμα PROMISE
Άγγελος Βακαλόπουλος, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, ΕΦΕΤ
Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδάμης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΓΠΑ

09:30 – 10:15 Μικροβιολογικά κριτήρια και βιολογικοί κίνδυνοι στα ελληνικά προϊόντα – Αποτελέσματα ελέγχων ΕΦΕΤ
Δρ. Φραγκίσκος Γαΐτης, Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, Εργαστήριο Τροφίμων Αθηνών, ΕΦΕΤ

10:15 – 11:00 Μικροβιολογικοί κίνδυνοι σε τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες
Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδάμης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΓΠΑ

11:00 – 11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15 – 12:00 Έλεγχος με βάση τον κίνδυνο – Μελέτη μιας περίπτωσης
Dr Raymond Ellard, Διευθυντής της Ιρλανδικής Αρχής της Ασφάλειας Τροφίμων (FSAI)

12:00 – 12:45 Ύπαρξη της L. monocytogenes στο περιβάλλον παραδοσιακών τυροκομείων στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία – Μελέτη δύο περιπτώσεων
Dr. Kieran Jordan, Moorepark Research Centre (TEAG), Ιρλανδίας
Δρ. Σταύρος Μανιός, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, ΓΠΑ

12:45 – 13:30 Αναδυόμενοι κίνδυνοι στην Ελλάδα και στον κόσμο
Δρ. Ειρήνη Τσιγαρίδα, Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών, ΕΦΕΤ

13:30 – 14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

14:00 Γεύμα