καρποκαψα-μηλια1

Μηλιά – Καρπόκαψα: Ο σωστός ψεκασμός και η χρήση θερινού λαδιού

Για τη σωστή καταπολέμηση της καρπόκαψας οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πλειονότητα των αυγών της καρπόκαψας αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Ο αριθμός των ψεκασμών για την καταπολέμηση της καρπόκαψας εξαρτάται από:

  • την ένταση της προσβολής
  • το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα
  • τον τρόπο δράσης του εντομοκτόνου (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο)
  • την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου.

Στις περιπτώσεις επανάληψης του ψεκασμού συνιστάται να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας.

Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου:

  • βελτιώνει την κάλυψη,
  • καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και
  • βοηθάει στην αντιμετώπιση των ακάρεων.

Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες ή κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση.

Πληροφορίες από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων