ροδακινα

Νέα αύξηση στη συνδεδεμένη ενίσχυση για τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Αυξημένη κατά 3,5 € ανά στρ. θα είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση που θα λάβουν φέτος ροδακινοπαραγωγοί.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει αυξηθεί κατά 10 € ανά στρέμμα τα τελευταία τρια χρόνια.

Φέτος, οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση των 26,5 €/στρ. και αφορά τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2019.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση το έτος 2018 είχε καθοριστεί στα 23 €/στρ., ενώ το 2017 ήταν 16,5 €/στρ.