αυξηση

Νέα αύξηση στο κόστος παραγωγής το 2018

Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις προς τον αγροτικό κόσμο για εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους παραγωγής διαψεύονται από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον γεωργικό τομέα είναι απογοητευτική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες το 2018, ο μέσος δείκτης τιμών εισροών παρουσίασε αύξηση 2,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με βάση τα στοιχεία, την τελευταία 3ετία, οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την αγορά αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών ακολουθούν αυξητική τάση.

Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία
και Δεικτών των ομάδων Αναλώσιμων Μέσων και Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (2015=100,0)