αντιχαλαζικα

Νέα πρόσκληση 5.1 για την προστασία των καλλιεργειών από χαλάζι, παγετό και βροχή

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 2η πρόσκληση της προκήρυξης του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων».

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων στο πεδίο των προληπτικών μέτρων που  λαμβάνονται για την αποτροπή ζημιών στις ελληνικές καλλιέργειες από χαλάζι.

Παράλληλα, απαλλάσσει τον ΕΛΓΑ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ενισχύει εμμέσως τη ρευστότητά του στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ρόλου του Οργανισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η πληρωμή των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης.

Αναλυτικές και ακριβείς πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα κριτήρια ένταξης και τις επιλέξιμες δαπάνες της νέας Πρόσκλησης σύντομα σε επόμενο άρθρο.