αγελαδα

Νέα Ζηλανδία: Φόρος αερίων σε κτηνοτρόφους

Σχέδιο επιβολής φόρου στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην κτηνοτροφία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας. 

Στη Νέα Ζηλανδία, ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, 10 εκατομμύρια βοοειδή και 26 εκατομμύρια πρόβατα.

Είναι η πρώτη χώρα που θα χρεώνει τους αγρότες για τις εκπομπές μεθανίου των κοπαδιών τους. 

Σχεδόν οι μισές από τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από τη γεωργία, κυρίως μεθάνιο, αλλά οι γεωργικές εκπομπές είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της χώρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πληρώνουν για τις εκπομπές αερίων τους από το 2025.

Πηγή: Reuters