χρηματα

Νέες ενισχύσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία – Δικαιούχοι και ποσά

Σημαντική ενίσχυση για τη διασφάλιση ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 παρέχει μια νέα Δράση χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση).

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη Δράση θα λάβουν ενίσχυση ίση με το 50% των εξόδων (Κεφάλαιο Κίνησης) που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

Δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη Δράση χρηματοδότησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ – (Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας).

Τα επιλέξιμα έξοδα

Τα ποσά των εξόδων (Κεφάλαιο Κίνησης) του 2019, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης, προκύπτουν από το άθροισμα:

  1. των αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  2. των αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  6. των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Η συνολική δημόσια δαπάνη, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά Περιφέρεια εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

  ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΙΣΤΟ
Αττικής200.000.000€23/10/202020/01/20215.000€40.000€
Πελοποννήσου30.000.000€08/10/202012/01/20215.000€40.000€
Στερεάς Ελλάδας20.000.000€13/10/202017/11/20204.000€40.000€
Κεντρικής Μακεδονίας150.000.000€10/09/202012/10/20205.000€50.000€
Δυτικής Μακεδονίας10.000.000 €02/10/202013/11/20205.000€50.000€
Θεσσαλίας30.000.000 €13/10/202030/10/20205.000€50.000€
Βορείου Αιγαίου25.000.000 €14/10/202014/01/20205.000€35.000€
Κρήτης50.000.000€13/10/202027/11/20203.000€40.000€
Δυτικής Ελλάδας30.000.000€06/10/20204/11/20205.000€50.000€
Ιονίων Νήσων14.000.000€08/10/202029/10/20203.000€30.000€
Ηπείρου30.000.000€15/10/202023/12/20203.000€15.000€
Νοτίου Αιγαίου30.000.000€21/10/20202/12/2020
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη30.000.000€4/11/202018/3/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ προ-αξιολόγηση ένταξης στα τηλ: 211 2158960210 8223059, 211 1192777 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης εδώ.