αμπελι-(2)

Νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου: Αιτήσεις έως 1η Δεκεμβρίου

Έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής αιτήσεων νέων φυτεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η χαρτογράφηση των τεμαχίων, ο εντοπισμός τους και η αυτόματη απόδοση χαρτογραφικού κωδικού, πραγματοποιείται από τις ΔΑΟΚ μέσω του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών ΑΔΕΙΕΣ – εφαρμογή παράλληλα με το Αμπελουργικό Μητρώο, που διασυνδέεται με το υποστηρικτικό περιβάλλον αξιολόγησης.