θερμοκηπιο

Νέες ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων για Μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα:

  • «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» για την 21η Ιουνίου 2022, και
  • «Πράσινος Αγροτουρισμός» για την 5η Ιουλίου 2022.