Αρώνια

Νέες Καλλιέργειες/Ενεργειακά Φυτά

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία των εδαφοκλιματικών συνθηκών και το έντονο ανάγλυφο. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά που μέχρι τώρα ήταν πολύ λίγο διαδεδομένα ή και άγνωστα στον Ελλαδικό χώρο. Οι ιδιότητες όμως που έχουν και οι χρήσεις τους είναι τέτοιες που σίγουρα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ελληνική γη και να δώσουν την προοπτική με την ενασχόληση με καινοτόμα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής.

Τα ενεργειακά φυτά έχουν κατά καιρούς αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την εξάρτηση του ανθρώπου από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα ενεργειακά φυτά αποτελούν προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για κάθε είδος καλλιεργούμενου φυτού παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες :

 • Απαιτήσεις σε Κλίμα-Έδαφος
 • Τρόποι και Τεχνικές Πολλαπλασιασμού
 • Εποχή σποράς- φύτευσης
 • Λίπανση
 • Τρόπος συγκομιδής
 • Στρεμματικές Aποδόσεις
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Εχθροί-Ασθένειες
 • Μεταποίηση – Τυποποίηση – Εμπορία

ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1ο Μάθημα:

 • Στέβια
 • Αρώνια

2ο Μάθημα:

 • Ιπποφαές
 • Λύκιο (goji berry)

3ο Μάθημα:

 • Μύρτιλο (blueberry, cranberry)
 • Αγριόβατος (raspberry)
 • Φραγκοστάφυλο (gooseberry)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ

4ο Μάθημα:

Τι είναι η βιομάζα. Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης. Οι στόχοι και οι δυνατότητες από την ενερειακή αξιοποίησή της. Στερεά, υγρά και αέρια βιοκαύσιμα.

5ο Μάθημα:

Η καλλιέργεια ενεργειακών/δασικών φυτών (ευκάλυπτος, λεύκα, ιτιά) και οι αποδόσεις τους. Τα ετήσια αγροστώδη (καλάμι, γλυκό σόργο, switchgrass) και το δυναμικό παραγωγής τους.

6ο Μάθημα:

Παραγωγή Βιοαιθανόλης και Biodiesel από τις ενεργειακές καλλιέργιες. Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας. Οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά.

7ο Μάθημα:

Παραγωγή βιοαερίου από την ενεργειακή αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Ενέργεια από άλγη.

8ο Μάθημα:

Κομποστοποίηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος