σπορος-πολλαπλασιαστικο-υλικο

Νέες ποικιλίες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

Την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών περιλαμβάνει Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εγγραφή νέων ποικιλιών πραγματοποιείται κατόπιν διαπίστωσης ότι αυτές  ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών.

Επίσης από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών διαγράφονται οι ποικιλίες λόγω:

  • αίτησης του διατηρητή ή 
  • μη υποβολής αίτησης για την ανανέωση της εγγραφής τους ή
  • έλλειψης ομοιομορφίας στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν κατά τις δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ