βερικοκια

Νέκρωση βραχιόνων βερικοκιάς: Όψιμο κλάδεμα με ξηρό καιρό

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της προσβολής είναι η παρουσία διογκωμένων ελκών με επιμήκεις ρωγμές στους κλάδους ή στον κορμό της βερικοκιάς, από τα οποία βγαίνει άφθονη κόλλα.

Τα έλκη αρχίζουν πάντοτε από τις τομές κλαδέματος.

Αντιμετώπιση:

  • Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό. Οι προσβεβλημένοι κλάδοι να αφαιρούνται και να καταστρέφονται.
  • Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται συχνά για την αποφυγή μεταφοράς μολυσμάτων.
  • Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλα υλικά (πάστες), αμέσως μετά το κλάδεμα.
  • Όπου ενδημεί η αρρώστια το κλάδεμα να γίνεται όψιμα και η κόμη να διαμορφώνεται με τρόπο που να διευκολύνεται ο καλός αερισμός του δένδρου.