σουπερ-μαρκετ-φρουτα

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των γεωργών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Σε συμφωνία κατέληξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δικαιότερες σχέσεις στον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής μεταξύ των μικροκαλλιεργητών και μεταποιητών και των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων τους.

Η κατανομή της αξίας στην αλυσίδα τροφίμων έχει αποδειχθεί πολλές φορές άδικη κατά το παρελθόν, με τους γεωργούς να λαμβάνουν ένα μικρό μόνον μερίδιο της τιμής που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα τρόφιμα που αγοράζουν στο σουπερμάρκετ. Σημαντικός παράγοντας στο φαινόμενο αυτό είναι η ικανότητα των μεγάλων φορέων του κλάδου να χρησιμοποιούν την πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική τους δύναμη για να επιβάλλουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στους γεωργικούς παραγωγούς, που είναι κατά βάση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα παρέχει στους γεωργούς ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας από τις πλέον κατάφωρες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως είναι:

  • οι καθυστερήσεις πληρωμών για αλλοιώσιμα τρόφιμα,
  • οι ακυρώσεις παραγγελιών την τελευταία στιγμή,
  • οι μονομερείς και αναδρομικές μεταβολές των συμβάσεων και
  • οι υποχρεώσεις του προμηθευτή να πληρώνει για όσα προϊόντα δεν πωλούνται.

Η θέση του Συμβουλίου όχι μόνο διατηρεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής αλλά τη βελτιώνει περαιτέρω:

  • περιλαμβάνοντας σε αυτήν γεωργικά προϊόντα πέραν των τροφίμων
  • επιτρέποντας στους προμηθευτές να υποβάλλουν καταγγελίες στο κράτος μέλος τους και
  • διευκρινίζοντας ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν κανόνες κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών αυστηρότερους από αυτούς που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ.

Για να εγκριθεί η προτεινόμενη νομοθετική πράξη, απαιτούνται ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.