τυποποιηση-μεταποιηση-οικοτεχνια

Νέο πρότυπο για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής

Να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές του νέου πρότυπου AGRO 2-5 που αφορά στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής, ζητά από κάθε ενδιαφερόμενο ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το AGRO 2-5  περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα μεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και τη μη ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Όμως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση δεν περιλαμβάνει μόνο απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), αλλά επεκτείνεται και σε άλλα στάδια παραγωγικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων, τη συσκευασία (AGRO 2-3), την εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4) και τη μεταποίησή τους (με το σχέδιο AGRO 2-5)

Για συμμετοχή στη διαβούλευση εδώ.