ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΝΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΩΝ-2021-2

Νέοι Γεωργοί: Ποιοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης – Η βασική προϋπόθεση

Ξεκινάμε αναφέροντας την βασική προϋπόθεση όχι απλά για να ενταχθεί, αλλά κυρίως για να πετύχει ή ώστε να μη μετανιώσει, ο νέος που θα επιλέξει να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Η βασική προϋπόθεση κρύβεται στην απάντηση της ερώτησης: Θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με τη γεωργία/κτηνοτροφία;

Αν η απάντηση είναι ειλικρινή και καταφατική, τότε υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας για έναν νέο που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Μόνο στην περίπτωση καταφατικής απάντησης έχει νόημα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να εξετάσει μέσα στο επόμενο διάστημα εάν πληροί τα παρακάτω κριτήρια ένταξης:

Τα «πολύ» βασικά κριτήρια ένταξης:

  • Να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
  • Να διακόψει, εφόσον έχει, την εξωγεωργική απασχόληση, πριν την ένταξή του στο μέτρο.
  • Να είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
  • Να εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  • Να υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης για το έτος 2021 στην οποία θα έχει περιληφθεί στο σύνολό της η γεωργική εκμετάλλευση που θα ενταχθεί στο Μέτρο.
  • Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
  • Η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης η  οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν εφόσον πληρούνται τα παραπάνω.

Τα υπόλοιπα βασικά κριτήρια αφορούν πχ την παραγωγική δυναμικότητα (τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης σε συνάρτηση με την περιοχή, προηγούμενες δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ και μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα εδώ.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει το σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στο email: info@ellinikigeorgia.gr