οινοποιειο

Νέος κανονισμός για τις οινολογικές πρακτικές

Όλα τα οινολογικά προϊόντα και πρακτικές που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη για τις οινοποιήσεις απαριθμούνται στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2019/934.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου 2019 με την ταυτόχρονη κατάργηση του Κανονισμού 606/2009.

Ο νέος Κανονισμός επιτυγχάνει την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου (OIV).

Ως εκ τούτου, ο νέος κανονισμός ταξινομεί κάθε οινολογικό προϊόν είτε ως πρόσθετο είτε ως τεχνολογικό βοήθημα ανάλογα με το αν παραμένει (ως έχει ή παράγωγά του) ή όχι στον οίνο – σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό είναι υποχρεωτική η επισήμανση των πρόσθετων ουσιών. Η γνώση αυτής της ταξινόμησης θα βοηθήσει τους οινοπαραγωγούς στην επιλογή των προϊόντων τους.

Τρεις νέες πρακτικές

Ο κανονισμός 2019/934 επιτρέπει επίσης τρεις νέες πρακτικές:

  • την προσθήκη ανθρακικού καλίου για την αποξίνωση των οίνων,
  • τη χρήση φυτικών ινών για την εξάλειψη των φυτοϋγειονομικών καταλοίπων στους οίνους και
  • τη χρήση αδρανοποιημένων ζυμών με εγγυημένη περιεκτικότητα σε γλουταθειόνη για την μηλογαλακτική ζύμωση. Μέχρι τώρα, αυτές οι ζύμες επιτρεπόταν μόνο να ενεργοποιούν την αλκοολική ζύμωση.