γεωργια

Νιτρορύπανση | Κομφούζιο: Παράταση στις αιτήσεις τροποποιήσεων και μεταβιβάσεων

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τροποποίησης και των αιτημάτων μεταβίβασης περιλαμβάνουν οι τροποποιήσεις των εγκυκλίων των Δράσεων 10.1.04 Νιτρορύπανση και 10.1.08 Κομφούζιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής για τα παραπάνω αιτήματα είναι η 31η Μαΐου 2021.