αρδευση

Νιτρορύπανση | Δράση 10.01.04: Προδημοσίευση νέας πρόσκλησης και ετήσιας παράτασης

Πέντε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, θα είναι επιλέξιμες στη νέα προκήρυξη της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα». 

Συγκεκριμένα, οι περιοχές είναι: 

  • Θεσσαλικό Πεδίο                                         
  • Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας                           
  • Πεδιάδα Ανατολικά & Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας
  • Περιοχή του Νότιου Τμήματος του ποταμού Έβρου
  • Περιοχή του Βόρειου Τμήματος του ποταμού Έβρου

Η έκδοση της πρόσκλησης αναμένεται εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2024 και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων θα είναι διετούς διάρκειας.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ετήσιας παράτασης των δεσμεύσεων για τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στη δράση 10.1.04  στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης, το έτος 2022, αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεων τους, την 15η Φεβρουαρίου 2024, χωρίς να υπάρξει διακοπή.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ετήσια παράταση θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εδώ.