λαικη-αγορα

Νωπά και ευαλλοίωτα: Αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρησης τιμολογίων

Δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν καταχωρούν στοιχεία τιμολογίων στην εφαρμογή για τη διακίνηση νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων δεν έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ενώ παράλληλα θα απαιτηθεί χρόνος τόσο για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων στην υπάρχουσα εφαρμογή όσο και στην εξοικείωση των χρηστών.

Για τους παραπάνω λόγους το υπουργείο ανέστειλε την υποχρέωση καταχώρησης τιμολογίων και ταυτόχρονα την επιβολή κυρώσεων έως την 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Νέες δυνατότητες στην εφαρμογή

Τα στοιχεία των τιμολογίων που αναρτώνται στην εφαρμογή, αφορούν εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που υπάρχουν τιμολόγια που περιέχουν και άλλα προϊόντα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρισης αυτών στην εφαρμογή ως Λοιπά μη ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, για το συγκεκριμένο τιμολόγιο.

Για την καταχώριση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων (π.χ. ΕΛΟΓΑΚ), δίνεται πλέον η δυνατότητα καταχώρισης του αναλογούντος ποσού στη γραμμή «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ποια αγροτικά προϊόντα θεωρούνται νωπά και ευαλλοίωτα θα βρείτε εδώ.