ακριδα

Οδηγίες για την καταπολέμηση των ακρίδων

Η καταπολέμηση των ακρίδων πρέπει να γίνει έγκαιρα, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες και με τη χρήση των κατάλληλων εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. Παρακάτω αναφέρονται οι οδηγίες για την σωστή αντιμετώπιση των ακρίδων, όπως τις αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας :

Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο εντοπισμός των «κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν αρχίσουν να πετούν. Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος (υπό μορφή στηλών-ωοσωλήνων) σε γυμνές, ακαλλιέργητες, αμμοχαλικώδεις και ξηρές θέσεις.

Όταν ζεστάνει ο καιρός (νωρίς την Άνοιξη) τα αυγά αρχίζουν να εκκολάπτονται διαδοχικά και πρώτα βγαίνουν τα έντομα που είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αυτό έχει σημασία γιατί όταν το συνεργείο εντοπίσει την κηλίδα και την καταπολεμήσει πρέπει σε λίγες ημέρες να επανέλθει για να καταπολεμήσει και τις νέες ακρίδες που θα έχουν εκκολαφθεί.

Οι εκκολάψεις συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ακρίδες καταλαγιάζουν σε σκιερά και δροσερά μέρη από όπου θα πετάξουν ξανά με την άνοδο της θερμοκρασίας για αναζήτηση πράσινης τροφής.

Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα, για να τις εμποδίσουμε να φύγουν και μετά στο κέντρο. Σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες των ετικετών χωρίς καμία απόκλιση από αυτές.

Ιδιαίτερα επισημαίνονται:

– Η επιτυχία της καταπολέμησης των ακρίδων εξαρτάται από τον εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων εντόμων-«κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν αρχίσουν να πετούν.

– Καθυστέρηση στον εντοπισμό τόσο των κηλίδων όσο και στον ψεκασμό τους καθιστά δυσχερή και αναποτελεσματική την καταπολέμηση.

– Πρέπει να γίνεται έρευνα για «κηλίδες» σε περιοχές που είχαν εντοπιστεί ακρίδες τα προηγούμενα χρόνια.

– Τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση εκεί που γίνεται ακριδοκτονία και να τοποθετείται σχετική σήμανση.