χρηματα1

Οι 8 αλλαγές για το εθνικό απόθεμα – Υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ

Αλλαγές στις υπουργικές αποφάσεις που διέπουν το εθνικό απόθεμα ώστε να αποτραπούν στρεβλώσεις που αποβαίνουν εις βάρος των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα από φέτος θα υπάρξει επιπλέον αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:

  1. Αυστηροποίηση των ποινών για όσους δηλώνουν αναληθή στοιχεία ενώ θα αποκλείονται αυτόματα από την διαδικασία της επόμενης χρονιάς.

2. Απαγόρευση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που έχουν ληφθεί από το Εθνικό Απόθεμα εντός της Προγραμματικής Περιόδου

3. Μη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα σε παραγωγούς που εμφανίζουν αύξηση ζωικού κεφαλαίου χωρίς αντίστοιχα παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν τα ζώα (παραδόσεις γάλακτος σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις-καταχωρίσεις σφαγών στο σύστημα Artemis)

4. Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλούμενες εκτάσεις

5. Ηλεκτρονική ανάρτηση του συνόλου των μισθωτηρίων στο taxis

6. Παράλληλα, σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρμετρη αύξηση των αιτούμενων δικαιούχων, να γίνεται οριζόντια γραμμική μείωση στους γεωργούς που είναι ήδη κάτοχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

7. Η κατανομή των βοσκοτόπων του επόμενου έτους θα λαμβάνει υπόψιν της τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων στο ζωϊκό κεφάλαιο του προηγούμενου έτους.

8. Θα υπάρξει αναθεώρηση των συντελεστών αναφορική ενότητα με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του 2020