Αμπέλια

Οι δικαιούχοι αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση με την τελική κατάταξη ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021. 

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας και αφορά την αναδιάρθρωση 6.801,50 στρεμμάτων.

Δείτε την Απόφαση ένταξης εδώ.