ellinikigeorgia

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά, εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85 χιλ. εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. € και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα με τη μορφή οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.