κρασι

Οι ελληνικές εξαγωγές οίνου σε Γερμανία, Κύπρο, ΗΠΑ και Καναδά

Σημαντικές πληροφορίες παρέχει η ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ για τις διάφορες κατηγορίες οίνου που εξάγονται στις κύριες εξαγωγικές αγορές της Γερμανίας, Κύπρου, ΗΠΑ και Καναδά.

Γερμανία: Ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά κρασιά

Πρώτη θέση ως προς την αξία, αλλά κυρίως ως προς τον όγκο κατέχουν οι «άλλοι οίνοι» (χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία) καταλαμβάνοντας το 2017 το 37,46% της συνολικής αξίας εξαγωγών (2016: 41,19%) και το 53,6% του συνολικού όγκου (2016: 57,03%) με μέση τιμή εξαγωγής το 1,44 €/kg (2016: 1,45 €/kg)

Ακολουθούν οι οίνοι με ΠΓΕ που αντιπροσωπεύουν το 2017 το 31,94% των εξαγωγών ελληνικών οίνων στην γερμανική αγορά ως προς την αξία (2016: 33,32%) και το 22,81 % ως προς τον όγκο (2016: 23,12%), με μέση τιμή τα 2,89 €/kg (2016: 2,89 €/kg).

Τρίτες κατατάσσονται οι εξαγωγές οίνων με ΠΟΠ (2017:28,53% – 2016: 23,50%) ως προς την αξία και με 21,58% ως προς τον όγκο (2016: 18,41%), με μέση τιμή το 2017 τα 2,73 €/kg (2016: 2,53€/kg)

Τελευταίοι κατατάσσονται οι ποικιλιακοί οίνοι με ποσοστό ως προς την αξία το 2017 2,03% (2016: 1,97%) και μέση τιμή το 2017 τα 2,21 €/kg (2016: 2,81 €/kg)

H.Π.Α.: Στην πρώτη θέση οι οίνοι με Π.Γ.Ε.

Εντελώς διαφοροποιημένη εικόνα παρουσιάζουν οι εξαγωγές των ελληνικών οίνων στις ΗΠΑ, από αυτό της γερμανικής αγοράς.

Η μισή αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ (2017: 49,15% – 2016:49%) καλύπτεται από τις εξαγωγές οίνων με Π.Γ.Ε. με αυξανόμενη τάση (+14,60% 2016/2017) ενώ ο όγκος τους αντιπροσωπεύει το 48,12% (2016: 48,88%) με επίσης αυξανόμενη τάση ως προς τη μέση τιμή (2017: 5,42 €/kg – 2016: 4,19 €/kg).

Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία ακολουθούν οι οίνοι με Π.Ο.Π. αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 37,64% της αξίας των εξαγωγών προς ΗΠΑ (2016: 37,89%), το 31,65% του όγκου (2016: 31,53%) με μέση τιμή 6,32€/ kg (2016: 5,88 €/kg), γεγονός που επαληθεύει την δημιουργία αξίας των ελληνικών κρασιών στην συγκεκριμένη αγορά.

Τρίτες κατατάσσονται οι εξαγωγές «επιτραπέζιων οίνων» (χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία) αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 11,44% των συνολικών εξαγωγών προς ΗΠΑ σε αξία (2016: 11,76%) με μέση τιμής για την κατηγορία τους τα 3,30€/kg το 2017 (2016: 3,12 €/kg).

Οι ποικιλιακοί οίνοι δεν καταγράφουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αγορά αυτή ως προς την αξία (2017: 1,78% – 2016: 1,34%), εξάγονται όμως σε ικανοποιητικές μέσες τιμές (2017: 5,19 €/kg – 2016: 5,37€/kg).

Κύπρος

Η τρίτη σε αξία εξαγωγική αγορά των ελληνικών κρασιών, ακολουθεί περίπου τη σύνθεση των εξαγωγών των ΗΠΑ.

Οι οίνοι με Π.Γ.Ε κατατάσσονται πρώτοι με 44,35% ως προς την αξία των εξαγωγών (2016: 46,12%), με 31,94% ως προς τον όγκο (2016: 33,01%) και με μέσες τιμές για το 2017 τα 4,76€ /kg (2016: 4,27 €/kg).

Ακολουθούν οι οίνοι με Π.Ο.Π. ως προς την αξία (2017: 39,95% – 2016: 38,90%), με αντίστοιχους όγκους : 2017/19,23% – 2016/19,01%) και με μέσες τιμές τα 5,20 €/kg/2017 και 4,96 €/kg /2016.

Στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι «άλλοι οίνοι» με ποσοστό 9,74 % το 2017 (2016:10,8%) και μέσες τιμές 2,71€/kg το 2017 (2016: 2,88 €/kg)

Kαναδάς

Η τέταρτη εξαγωγική αγορά για το ελληνικό κρασί η καναδική αγορά «αντιγράφει» και αυτή τη σύνθεση των εξαγωγών των ΗΠΑ.

Πρώτοι κατατάσσονται οι οίνοι με Π.Γ.Ε. ως προς την αξία (2017: 49,87% – 2016: 49,76%) τον όγκο (2017: 47,96% – 2016: 50,0%) με μέσες τιμές 4,76 €/kg το 2017 (2016: 4, 27 €/kg).

Δεύτεροι ως προς την αξία αλλά όχι φθηνότεροι όπως και στις ΗΠΑ (σε αντίθεση με την γενική εικόνα) κατατάσσονται οι οίνοι με Π.Ο.Π και ποσοστό 39,95% ( 2016: 38,90%), (όγκοι: 2017/35,17% – 2016 /33,65%) και μέσες τιμές τα 5,20 €/kg το 2017 (2016: 4,96 €/Kg).

Οι άλλες δύο κατηγορίες οίνων δηλαδή οι ποικιλιακοί και οι «άλλοι οίνοι» δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες επιδόσεις.