κρασι

Οι εξαγωγές ελληνικών οίνων στη Γαλλία το 2016

Κυρίαρχη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών οίνου έχουν οι οίνοι Σάμου και μουσκάτ Λήμνου, με αξία εξαγωγών στη Γαλλία ύψους 4,78 εκατ. ευρώ κατά το 2016, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 1η θέση χωρών εξαγωγής, χωρίς ανταγωνισμό.

Ακολουθούν τα αλκοολούχα ποτά (εξαιρείται το ούζο) με 946 χιλ. ευρώ και την Ελλάδα στην 8η θέση, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο (11,1 εκατ. ευρώ), την Ιταλία (5,1 εκατ. ευρώ), το Βέλγιο (1,5 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (1,4 εκατ. ευρώ), την Κίνα (1,1 εκατ. ευρώ) και την Ισπανία 902 χιλ. ευρώ).

Η αξία του ούζου που εξάχθηκε στη Γαλλία κατά το 2016 ανήλθε σε 221 χιλ. ευρώ και αποτέλεσε το 98,22% του συνόλου των εισαγωγών ούζου στη χώρα.

Οι οίνοι που περιλαμβάνονται στον κωδ. 22042178 (εκτός των λευκών) σημείωσαν το 2016 εξαγωγές αξίας μόλις 184 χιλ. ευρώ και δεν εμφανίζονται στην πρώτη 10άδα χωρών εξαγωγής στη Γαλλία. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι: Ισπανία (14,67 εκατ. ευρώ), Ιταλία (11,41 εκατ. ευρώ), Πορτογαλία (6,0εκατ. ευρώ), Γερμανία (629 χιλ. ευρώ) και επιστροφές από Γαλλία (604 χιλ. ευρώ).

Οι λευκοί οίνοι που εξήχθησαν στη Γαλλία από τη χώρα μας προς τη Γαλλία έφθασαν σε αξία τις 184 χιλ ευρώ και η Χώρα μας βρίσκεται 6η στην κατάταξη χωρών, μετά τις: Ιταλία (2,3εκατ. ευρώ), Ισπανία (1,4 εκατ. ευρώ), Γερμανία (882 χι. Ευρώ), Πορτογαλία (328 χιλ. ευρώ) και επιστροφές από Γαλλία (232 χιλ. ευρώ).