Σταφύλια

Οι εξαγωγές μαύρης κορινθιακής σταφίδας στη Γερμανία

Η Ελλάδα κυριαρχεί στις εξαγωγές μαύρης κορινθιακής σταφίδας στη Γερμανία σύμφωνα με έρευνα του γραφείου Ο.Ε.Υ. της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας σταφίδων στον ευρωπαϊκό χώρο μετά το Ηνωμένο Βασίλειο (Eurostat). Η κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχονταν το 2019 σε 0,76 κιλά και αποτελεί το 50 % της συνολικής κατά κεφαλή κατανάλωσης αποξηραμένων φρούτων.

Σύμφωνα με την έρευνα το 95% της κατανάλωσης σταφίδων αφορά στη σουλτανίνα, το 4% σε λοιπές ποικιλίες και μόλις το 1% στη μαύρη κορινθιακή σταφίδα με τα περιθώρια για ενίσχυση της παρουσίας στη Γερμανία της ελληνικής κορινθιακής σταφίδας να είναι πολύ σημαντικά.