κρασια

Οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού κρασιού σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες

Διαφορετική εικόνα είχαν το 2018 οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού κρασιού σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες Χώρες.

Η επεξεργασία των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από την ΚΕΟΣΟΕ αποτυπώνει από τη μία μεριά την αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε. και από την άλλη τη μείωση της ανάπτυξής τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα, ικανοποιητική, χαρακτηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ, την αύξηση του όγκου των εξαγωγών ελληνικών κρασιών (+11,34%) προς χώρες της Ε.Ε. Η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη (15,42%) εαν συγκριθεί με το μέσο όρο 5ετίας.

Αντίστοιχα η αξία των ελληνικών εξαγωγών οίνου προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 12,38 % (59,3 εκατ. € /2018 – 52,8 εκατ. €/2017). Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση (23%) σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

Η θετική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην αύξηση των εξαγωγών προς Γαλλία και Γερμανία.

Βελτιωμένη επίσης παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά + 0,94% (2,15 €/kg /2018 – 2,13 €/kg /2017).

Διαφορετική η εικόνα για τις χώρες εκτός Ε.Ε.

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες δεν είναι ικανοποιητική καθώς καταδεικνύει ότι το ελληνικό κρασί επιβραδύνει τη δυναμική του, κυρίως στις χώρες της Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά.

Συγκεκριμένα, μείωση της τάξης του 6,46% κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, όσον αφορά τη σύγκριση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας, καταγράφεται αύξηση κατά 3,23%.

Αντίστοιχα, σε όρους αξίας, για το 2018, τα μεγέθη κινούνται με παρόμοιο ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται μείωση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε -3,63% (23 εκατ. €/2018 – 24 εκατ. €/2017).

Από την άλλη όμως είναι εντυπωσιακή η αύξηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας (2013 – 2017) αφού καταγράφεται αύξηση κατά 18,40%, παρατηρείται ωστόσο σημαντική επιβράδυνση, που ερμηνεύεται από τη σύγκριση με τον περσινό μέσο όρο 5ετίας (+32,26%).

Παρόλ’ αυτά ενθαρρυντική εικόνα παρουσιάζει η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 3,02% (4,79 €/kg/2018 – 4,65€/kg/2017), ενώ η αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία ανέρχεται σε 15,29%.