ΠΟΠ

Οι γεωγραφικές ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ και σε ποια προϊόντα θα τις βρείτε

Για την εμπορική προστασία ενός προϊόντος το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένη περιοχή και ακολουθεί ιδιαίτερη παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται οι γεωγραφικές ενδείξεις ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΓΕ.

Μεταξύ των παραπάνω τριών γεωγραφικών ενδείξεων υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες συνδέονται κυρίως με το ποσοστό των πρώτων υλών που προέρχονται από την περιοχή ή με το ποσοστό της παραγωγικής διαδικασίας που πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει η κάθε ένδειξη:

Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με τον γεωγραφικό τόπο στον οποίο αυτά παρασκευάζονται.

Μπορεί να δοθεί σε τρόφιμα, σε γεωργικά προϊόντα και οίνους.

Ετικέτα ΠΟΠ

Προδιαγραφές

Όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, μεταποίησης και παρασκευής πρέπει να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τους οίνους, αυτό σημαίνει ότι τα σταφύλια πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται ο οίνος.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του προέλευση.

Μπορεί να δοθεί σε τρόφιμα, σε γεωργικά προϊόντα και οίνους.

Ετικέτα ΠΓΕ

Προδιαγραφές

Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης ή της παρασκευής πρέπει να πραγματοποιείται στην περιοχή.

Στην περίπτωση του οίνου, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 85 % των χρησιμοποιούμενων σταφυλιών πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται ο οίνος.

Γεωγραφική ένδειξη αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων (ΓΕ)

Η ΓΕ προστατεύει την ονομασία αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου οίνου καταγωγής χώρας, περιοχής ή τοποθεσίας όπου η ιδιαίτερη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του προέλευση.

Μπορεί να δοθεί σε οινοπνευματώδη ποτά και αρωματισμένους οίνους.

Προδιαγραφές

Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της απόσταξης ή της παρασκευής πραγματοποιείται στην περιοχή. Ωστόσο, τα ακατέργαστα προϊόντα δεν χρειάζεται να προέρχονται από την περιοχή.

Για παράδειγμα το ουίσκι Scotch ΓΕ παράγεται εδώ και περισσότερα από 500 χρόνια στη Σκωτία, συμπεριλαμβανομένης της απόσταξης και της ωρίμανσης, αλλά οι πρώτες ύλες δεν προέρχονται αποκλειστικά από τη Σκωτία.

Δείτε ποια προϊόντα της Ε.Ε. ανήκουν ή εχουν καταθέσει αίτηση για ένταξη στο μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων εδώ