χιονι

Οι καλλιεργητικές φροντίδες μετά τον παγετό – Οι θερμοκρασίες αντοχής για την ελιά

Τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, όταν έχουν σκληραγωγηθεί κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και αρχές του Χειμώνα, μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ζημιές σε θερμοκρασίες από -25 έως -35 βαθμούς Κελσίου.

Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν ελάχιστες περιπτώσεις νεαρών δέντρων που δεν πρόλαβαν να μπουν σε λήθαργο έγκαιρα αλλά και καλλιέργειες όπως η ροδιά η οποία δεν επιβιώνει σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -15 οC όταν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αντοχή των δέντρων στο ψύχος εξαρτάται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως:

  • την ποικιλία,
  • την ηλικία,
  • τη θρεπτική και υδατική κατάσταση του δέντρου,
  • πιθανή αποφύλλωση από εχθρούς και ασθένειες την προηγούμενη περίοδο και
  • τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικράτησαν πριν το ψύχος.

Για την ελιά

Παρόλο που είναι υποτροπικό είδος, η ελιά έχει κάποια σκληραγώγηση στο ψύχος.

Οι ελαιώνες στη Βόρεια Ελλάδα κινδυνέυουν από τους πρώιμους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς παγετούς.

Εαν τα ελαιόδεντρα έχουν προλάβει να σκληραγωγηθούν μπορεί να αντέξουν σε θερμοκρασίες:

  • τα φύλλα τους,  από -6 έως  -8 οC
  • ο φλοιός, έως -9 οC
  • το ξύλο στους μεγαλύτερης ηλικίας βλαστούς έως -15 οC

Οι ποικιλίες Κορωνέικη και Καλαμών θεωρούνται ευπαθείς στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Καλλιεργητικές φροντίδες

Μόλις βελτιωθεί ο καιρός και για την προστασία των πληγών από βακτήρια, ειδικά στις περιοχές που ενδημεί το βακτήριο που προκαλεί την καρκίνωση της ελιάς, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να εφαρμόσουν ψεκασμό με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα.

Επίσης, οι ελαιοκαλλιεργητές πρέπει να αναβάλλουν το κλάδεμα έως ότου διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη ζημιάς και η έκτασή της, να περιμένουν δηλαδή το δέντρο να ξεκινήσει τις αναβλαστήσεις.

Το κλάδεμα να γίνει στο ξερό τμήμα πάνω από τις αναβλαστήσεις του φυτού. Στη συνέχεια να γίνει ψεκασμός με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα για να προστατευτούν οι πληγές.

Οι μεγάλες τομές να καλυφθούν με κάποια προτατευτική πάστα για την αποτροπή εισόδου παθογόνων ξύλου.

Πηγή: Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγεονομικού Ελέγχου Καβάλας.